Deze week ontvingen we de omgevingsvergunning voor dit kleinschalig project met 3 compacte BEN-tuinvilla’s met telkens 5 wooneenheden.  Ondergronds is het parkeren voorzien, op deze manier kunnen we het ganse perceel bovengronds inrichten als tuin.  Groot deel hiervan is ingericht als semi-publieke ruimte.  Voor de woningen wordt naast compactheid ingezet op een goed geïsoleerde gebouwschil en hernieuwbare energie.  In het najaar starten we nu met het uitvoeringsdossier voor dit project.

Deel dit artikel op deze sociale media