Vlaanderen telt duizenden buitensportdomeinen. Een immense oppervlakte die een potentieel vormt om onze regio groener, biodiverser en klimaatbestendiger te maken. De ‘Green Deal Sportdomeinen’ van de Vlaamse Overheid is een gezamenlijk initiatief dat deze krachten bundelt om onze sportfaciliteiten klaar te stomen voor de toekomst.

De Deal in Vogelvlucht

De Green Deal Sportdomeinen streeft naar kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met een positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving. Dit wordt bereikt door samenwerkingsverbanden tussen verschillende belanghebbenden in het werkveld en met overheden. Buitensportdomeinen worden benaderd als volwaardige ecosystemen, waarbij iedereen betrokken bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik een rol speelt.

De Rol van Architectenbureau Studio Klein Brabant

Als architectenbureau, gespecialiseerd in grootschalige projecten zoals sportcentra, dragen zij bij aan de realisatie van duurzame, toekomstbestendige buitensportdomeinen.

Hun expertise en visie op duurzaam ontwerp zijn van grote waarde voor het succes van de Green Deal Sportdomeinen.

Doelstellingen voor de Toekomst

De Green Deal Sportdomeinen heeft vier strategische doelstellingen voor de komende drie jaar:

  • Het realiseren van meer kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met een positieve impact op natuur, omgeving en gebruiker.
  • Het bevorderen van duurzaam en bewust bodemgebruik en efficiënt waterbeheer, inclusief hergebruik, op sportdomeinen en in de omgeving.
  • Het vergroten van de biodiversiteit en het creëren van natuurinclusieve sportdomeinen, die fungeren als stapstenen binnen het groenblauwe netwerk.
  • Het stimuleren van duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud van sportdomeinen, en het gebruik van duurzame materialen, grondstoffen en werkwijzen.

Studio Klein Brabant en de Groene Toekomst

Studio Klein Brabant draagt graag bij aan een klimaatbestendige toekomst door voortdurend op zoek te gaan naar de beste oplossingen voor duurzame sportdomeinen.

Samen streven we naar een groenere en gezondere omgeving voor alle gebruikers.

Deel dit artikel op deze sociale media