sociale woningen BornemOngeveer halverwege krijgen we al een beter zicht op dit woonerf met sociale woningen gelegen te Bornem.  Eerder haalden we dit project al aan als een voorbeeld van verdichting in de woonkern.  Op deze site worden 6 halfopen woningen vervangen door 10 woningen gegroepeerd rond een woonerf.

Deel dit artikel op deze sociale media