Wanneer de beschikbare ruimte beperkt is, maar het programma van eisen groot, dan gebruik je best elke vierkante meter tweemaal.  Dat heeft de secundaire school OLVP goed begrepen en waren ze snel overtuigd van onze plannen om de nieuwe fietsenstalling ondergronds te voorzien, bedekt met een grote groene heuvel. Inspelend op het nivo verschil van het terrein, realiseren we een groen hart centraal op de speelplaats van de middelbare school, in het centrum van het dorp.  Deze ‘fietsheuvel’ is het sluitstuk van het masterplan voor de heraanleg van de volledige speelplaats, en waarvan je hier de projectfiche vindt.  Dit project kwam tot stand ism Boxar architecten en LSA landschapsarchitectuur.

Deel dit artikel op deze sociale media