Neen, we worden nog net geen hofleverancier, maar dit is wel een volgend inspirerend project.  Fier dat we hier de uitbreiding voor de aspiranten-bootsmannen mogen tekenen.  Wat is IBIS? Dit vertellen ze zelf over hun werking:

“Omgeven door water, op wandelafstand van zee en strand, wordt in een eigentijdse infrastructuur een thuis, opvoeding en opleiding gegeven aan maximum honderdentien kinderen, vanaf 6 jaar, die veelal omwille van een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.  In een veilige leefomgeving met gezinsvervangend karakter wordt totaalzorg aangeboden.  De kinderen worden ondersteund en begeleid in hun groei naar een verdraagzame en pluralistische levenshouding met respect voor diversiteit.  Alle kinderen verblijven in het internaat dat onvoorwaardelijke totaalzorg aanbiedt en ook in weekend en vakantie opvang verzorgt.  Er wordt zonder voorbehoud voorzien in elementaire basisbehoeften, kledij, verzorging, socio-emotionele begeleiding, … Binnen die veilige thuishaven volgen leerlingen lager onderwijs of secundair onderwijs.  De toevertrouwde kinderen wordt structuur aangeboden in een sfeer van rust en veiligheid zodat ze optimale kansen krijgen om te slagen in hun opvoeding en hun schoolse prestaties. Het welbevinden van het kind staat centraal.  Bovenop de 110 IBIS-leerlingen zorgt het IBIS-werk ook voor Bootsmannen.  Die +16-jarigen verblijven in het Huis Schlim, het weekend- en vakantieverblijf van IBIS, gelegen Prinses Elisabethlaan 13. Dit pand ligt aan de rand van de campus en valt buiten de dagelijkse IBIS-werking”

Binnenkort meer over het voorstel dat we voor hen uitgetekend hebben…

Deel dit artikel op deze sociale media