Nieuwbouw Dojo (gevechtssporthal) in recreatiedomein Breeven, Bornem.

Studio Klein Brabant is sinds enkele jaren actief in de sector van sportinfrastructuur.  De opdracht voor de nieuwbouw van een gevechtssporthal in het domein Breeven te Bornem ligt in het verlengde van deze activiteiten.  In aansluiting op het bestaande sportcomplex wordt voor de dojo een apart volume toegevoegd waar de vier clubs in gevechtssporten hun trainingen zullen kunnen uitvoeren vanaf 2019.  Tesamen met de bouw van de hal worden de nabijgelegen fietsstallingen vernieuwd, zodat het geheel een uniform karakter krijgt en meer is afgestemd op de behoeften van de hedendaagse fietsen.

Een groene heuvel in het hart van de school.

Een groene heuvel in het hart van de school.

Wanneer de beschikbare ruimte beperkt is, maar het programma van eisen groot, dan gebruik je best elke vierkante meter tweemaal.  Dat heeft de secundaire school OLVP goed begrepen en waren ze snel overtuigd van onze plannen om de nieuwe fietsenstalling ondergronds te...

Sporthal Niel.

Sporthal Niel.

Sporthal Niel. Begin 2018 werd aan Studio Klein Brabant de opdracht toegewezen voor het uitbreiden van de bestaande sporthal in de Landbouwstraat te Niel met een gymhal en een gevechtssporthal.  Momenteel leggen we de laatste hand aan de omgevingsaanvraag, klik hier...

In de pers: ‘Inbreiden om uit te breiden’.

In de pers: ‘Inbreiden om uit te breiden’.

Het tijdschrift 'Dimension' besteedt in zijn volgende nummer de vaste rubriek 'project in de kijker' aan onze uitbreiding voor het seniorencentrum OLV te Bornem.  Terecht stelden ze vast dat op een zeer compact terrein, een maximale uitbreiding werd gerealiseerd die...

Reportage Inbreidingsproject Breevenstraat

Reportage Inbreidingsproject Breevenstraat

Inbreiden, verdichten,...deze reportage van Fotograaf Marcel Van Coile brengt mooi in beeld hoe studio klein brabant daar mee omgaat.  In opdracht van Eternit bracht hij ons 'Inbreidingsproject Breevenstraat' in beeld. Klik hier om de volledige reportage te...