Recent werd het team Studio Klein Brabant/Pellikaan aangeduid als laureaat van de wedstrijd voor de uitbreiding van de sporthal Veldmeers te Laarne.  ‘Het ontwerp is sober en to the point, het goed doordachte concept omvat alle gevraagde elementen uit het programma van eisen.  Het is een compact en leesbaar gebouw waarbij wordt afgeweken van de meest voor de handliggende inplanting, hetgeen de organisatie van de buitenruimte ten goede komt.’  Hiermee vat de jury op treffende wijze onze benadering van architectuur in algemene zin goed samen.

Deel dit artikel op deze sociale media